Posts

Showing posts from June, 2010

தலை நிமிர்ந்து செல்லுவோம்

வஞ்சங்கொண்டவர்புடைசூழகுலவி
வாஞ்சையோடனைத்துவார்த்தைகள்உதிர்த்து
விருந்தினராகிதயவோடமுதுண்டுமகிழ்ந்து
பொருத்தமுறபொய்மைதனைபோற்றிநின்றபோதிலும்
தமிழனென்றுஉரக்கச்சொல்லிதலைநிமிர்ந்துசெல்லுவோம்!

மனைபறித்துஇடைமடமமைத்துகொடுத்து
மந்தைகளிலொன்றாகஎம்குலமும்சேர்க்க
உடன்பிறந்தஉறவுகளைஒவ்வொன்றாய்கலைத்து
உடலோடுமனமுடைந்துசோர்ந்துவிட்டபோதிலும்
தமிழனென்றுஉரக்கச்சொல்லிதலைநிமிர்ந்துசெல்லுவோம்!

நோக்குந்திசையெலாம்களியாட்டம்வளியாகி
மண்பறித்தநோவந்துநெஞ்சையுமடைத்து
தீண்டும்தென்றலும்தீயதனலாகஎரித்து
இரவிலொருஒளிவீச்சுகண்பறித்துபோகினும்
தமிழனென்றுஉரக்கச்சொல்லிதலைநிமிர்ந்துசெல்லுவோம்!

களிப்பினொடுகாலனும்பாசக்கயிற்றைநீட்டி
காயத்தில்மண்ணள்ளிதூவிவிட்டுசிரித்து
சிறைவாசல்களிதன்னைஏற்றுதினம்வாடி
சீற்றமுறசிங்கமும்உயிர்குடித்துபோகினும்
தமிழனென்றுஉரக்கச்சொல்லிதலைநிமிர்ந்துசெல்லுவோம்!

வேஷங்களைப்பூசிக்கொண்டுவாசல்வரைவந்து
பொய்பாசத்தொடுபட்டணத்தில்வீடுதாறேன்என்று
ஆசைகாட்டிமோசம்செய்துஆடைகளும்களைத்து
தாயோடுதாய்நாடும்சேர்த்தெடுக்கும்போதிலும்
தமிழனென்றுஉரக்கச்சொல்லிதலைநிமிர்ந்துசெல்லுவோம்!

தோல்விகண்டுதொடர்பிழந்துநிலைப்பில்நிர்மூலமாகி
நிந்திக்கும்தந்திகண்டுநிகரில்ல…

சித்திரம் பேசுதடி

Image
Picture is a poem with out words

புரியா நிஜங்கள்

நினைவு தோற்கும் போது
கனவு தானே வாழ்க்கை
கவலை சுமந்து சுமந்து
களைத்துப் போவதேது...?

உறவு உதறும் போது
உணர்வு தானே வாழ்க்கை
உரிமை கோரிக் கோரி
இடிந்துப் போவதேது...?

தனிமை சூழும் போது
மௌனம் தானே உறவு...
துணையை தேடித் தேடி
தொலைந்துப் போவதேது....?

மனது நோகும் போது
நினைவு தானே உறவு
மரணம் தேடித் தேடி
விரைந்துப் போவதேது...?

வினாக்களில் விடைகள்
ஒழித்துக் கொண்டு
விந்தை செய்யுது உலகம்!

விடைத் தேடிய
புரியா நிஜமாய்
புவி சூழ உயிர்கள்!

நீ தானே என் சுவாசம்

நினைவுகள்சுமக்கும்இதயத்தின்ஆழம்புதைத்தேன்உனதுருவம்
கனவுகளைசேர்த்துகண்களில்கோர்த்துஅமைத்தேன்புதுஉலகம்
தினம்தினம்நூறுகவிதைகள்கொண்டுவரைந்தேன்ஒருகடிதம்
மதியெல்லாம்உனதாகமனமெங்கும்நீயாககாதல்வரமானது
(நினைவுகள்சுமக்கும்)

கண்களின்ஓரம்மின்னிடும்ஜாலம்நீயன்றியார்தந்தது.....
இனிமைகள்தந்தாய்இம்சையும்செய்தாய்என்முன்னேநீயாய்வந்தாய்
இத்தனைகாலம்இல்லாதமாற்றம்என்னுள்ளேயார்தந்தது....
கனவெல்லாம்உனதாககவியெல்லாம்அழகாகஎன்னுள்ளேநீயாய்வந்தாய்
(கண்களின்ஓரம்)

பூவோடுஉரசும்காற்றுக்கள்பேசும்புதிர்தானேஉன்ஸ்பரிசம்
உயிர்வாழதூண்டும்உணர்வெல்லாம்ஆளும்புதுமையேஉன்சுவாசம்
அனிச்சத்தின்அழகாம்அலைவானஒளியாம்பேசும்மொழியின்மென்மை
மின்னல்கள்இடியாகும்இமையெல்லாம்இருளாகும்இன்பமேஉன்வெள்ளம்
(பூவோடுஉரசும்)
(நினைவுகள்சுமக்கும்)

வாழ்வோடு வாடலும் தேடலும்

நான்அழிந்துப்போய்நால்வரும்ஒன்றானால்யதார்த்தம்ஆனால்அதனைஅடைவதற்கானதடைகள்ஏராளம். அனுபவமேவாழ்க்கைஆனால்அனுபவங்களைஅன்றோடுவிட்டுவிட்டுஅடுத்தநாளைதேடும்மனதுஇவ்வாறிருக்கஇருப்பவன்இல்லாதவனையும்இல்லாதவன்இருப்பவனையும்மாறிமாறிகுறைக்கூறிக்கொண்டேகழியுதுகாலம். இங்கேஜாதிமதபேதங்கள்தலைவிரித்துவெறிப்பிடித்துஆடுகின்றது. பிறப்பிற்கும்இறப்பிற்கும்நடுவில்எங்கேதொடங்கியதுஎங்கேமுடிகின்றதுஎன்றவாழ்வின்போக்குவிளக்கமில்லாமல்விடிந்துமுடிகின்றது. அதிலும்போட்டிஎதிலும்போட்டிநானாநீயாஅவனாஇவனா? எவனோசொன்னான்என்றுஏற்றுக்கொள்ள

உள்ளம் உணர்வாகும் உணர்வில் உழைப்பே வாழும்

Image
உதிரத்தை வியர்வையாக்கி
உடல் தன்னை வருத்தி தினம்
உலகத்தில் உரமாக - நல்
வரமாக வந்துதித்த மானுட
கலங்களின் இறப்புக்களோ
கதைகள் பல எடுத்துரைக்க
வரலாற்றில் தடம் பதித்த
சுவடுகள் சொற்பமல்ல
ஆண்டாண்டு காலமாக
நேர வரையறையின்றி
மாண்டு மாண்டு மாடாய் தேய்ந்த
மானுட போராட்டம்
நாள் முழுதும் தன் உடல் வருத்தி
தானே சாவதை தவிர்க்க;

அக்கினியில் அழுத்தப்பட்ட
கறைகளின் திரியாக
தன்னோடே ஒட்டிக்கொண்டு
படையாக தன் நிறம் மறைத்த
வியர்வை தழும்புகளோடு
களைப்பும் துடைத்தெறிந்து
தூய காற்றோடு தூக்கத்தையும்
ஏந்திக்கொள்ள 125 ஆண்டுகளுக்கு
முன்பாக பொதுவுடமை எதிர்த்து வரும்
அமெரிக்காவின் சிகாகோ நகரில்
உழைப்பாளிகளின் ஒன்று திரளல்
உரிமை கோரிக்கை போராட்டத்தின்
முடிவுரை இன்றைய 8மணி நேரமாக
சுருக்கப்பட்ட உழைப்பு நேரமும்
வாரத்தில் ஒரு விடுமுறையும்

ஓய்வுதினம் என்றாலும்
கடமை உணர்ந்தவர்கள் கருதி முன்வந்து
உலகத் தொழிலாளரின் ஒன்றுபட்ட
உழைப்பை கௌரவிக்கும் திருநாள்
வைகாசியின் முதல் நாள்

வானத்தை தொட்டுவரும்
வாலிபரின் கூக்குரல்கள்
வாடாமல் தொடரும் எங்கள்
முதியோரின் முழக்கங்கள்
ஊரெங்கும் ஊர்வலங்கள் ஆம்
இவை உரிமை ஊர்வலங்கள்
கரடு முரடான வாழ்வின் பாதைகளில்
கவலை மறந்துவிட்டு …

என் உயிரின் உயிராக

நீவேண்டும்எந்தனுக்குஎன்உயிரின்உயிராக
இன்பமுறநான்வாழ்ந்துமண்ணோடுமண்ணாக

மெய்தீண்டும்மெய்யாகவைகறையில்உடனிருக்க
உளத்தொடர்புகொண்டிங்குஉறக்கத்திலும்உறவாட
போலிதனைபிரித்தறிந்துபுறந்தள்ளிபுலனாக
மாற்றங்கள்செய்துதினம்மடிதன்னில்எனைக்கிடைத்த
விதிதன்னைவேறாக்கிமதியூடுபுவியாள (நீவேண்டும்)

விண்ணும்மண்ணும்நான்தொடினும்விரைந்தோடிஎனைச்சேர
வருத்தத்தில்நான்வாடவந்தென்னைஅணைத்தெடுக்க
அழும்போதுதுவலாமல்என்கண்ணில்நீர்துடைக்க
தோற்றத்திலேதுப்பறியதூயவைகள்சேர்த்தறிய
வீட்டினிலேவிளக்கேற்றவிளக்கினிலேஒளியாக
(நீவேண்டும்)

நீவேண்டும்எந்தனுக்குஎன்உயிரின்உயிராக
இன்பமுறநான்வாழ்ந்துமண்ணோடுமண்ணாக!