Posts

Showing posts from October, 2009

பம்பலபிட்டியில் அரக்க வேட்டை

நேற்றுமுன்தினம்பம்பலபிட்டியில்கடலுக்குள்தள்ளிஒருவரைதுடிக்கதுடிக்கஅடித்துகொன்றஅரக்கத்தனம்மனதைபதைக்கவைக்கின்றது. ஆம்மனிதநேயம், மனசாட்சியைபற்றிபேசிக்கொண்டிருந்தோம்இன்றுமனிதர்களா? அரக்கர்களாநம்தேசத்தில்வாழ்கின்றார்கள்எனசிந்திக்கும்வகையில்மனிதபடுகொலைகளும், சித்திரவதைகளும்பெருகிவிட்டது. மனிதம்மிருகவெறிகொண்டுமிருகவேட்டைகொள்கின்றது. உயிர்மறித்தமிருகங்களுக்கும்நாளுக்குநாள்மாறும்விலையுள்ளஇந்ததேசத்தில்மனிதஉயிர்களுக்குவிலைஇல்லைஎனகொன்றுகுவிக்கப்படுகின்றதுஉயிரின்பெறுமதிதெரியாமல்.

29/10/2009 அன்று பம்பலபிட்டியில் வாகன நெரிசலுக்குள் வாகனங்கள் மீது கற்களை கொண்டு தாக்கியதாகவும், ஆட்களின் மீது கற்களை கொண்டு தாக்கியதாகவும் கூறி அவரை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு பதில் அவரின் உயிரையே பறித்த அசம்பாவிதம் ஏற்றுக்கொள்ளமுடியாதது. இங்கேசடப்பொருட்களுக்குள்ளமுக்கியத்துவம்மனிதஉயிர்களுக்குஇல்லையேஎன்பதுவேதனையைதருகின்றது. கொலைசெய்யப்பட்டஅக்குறித்தநபர்மனநிலைபாதிக்கப்பட்டவர்என்பதும்குறிப்பிடத்தக்கது. இவ்வாறானஒருநோயாளியைவன்முறைசெய்தவரைபோலகொடூரமாககொலைசெய்யப்பட்டதுஎவ்விதத்தில்நியாயமாகும்???

இவ்வாறானநிகழ்வுகள்கண்டிக்கவும், தண்டிக்…

உன்னத காதல்

நீஇருக்கும்நெஞ்சமிது - உன்
நினைவுகளைமெல்லுது
கனவுகளைகொள்ளுது
நிஜத்தினைஅள்ளுது!

யார்யாரோவந்தபோதும்
தேடுதுஉன்னையே - உன்
மௌனத்தின்கொடுமையால்
நொந்ததுஇதயமே!

பேசாமல்ஏசுகிறாய்
ஏசிவிட்டுபேசுகிறாய்
என்னவென்றுஏற்றுக்கொள்வேன்!

கூடலில்களிப்பின்உச்சத்தையும்
ஊடலில்நரகத்தின்வாசலையும்
தொடவைக்கின்றாய்!

பாசமா....? வேஷமா....?
பலமுறைகேட்டுவிட்டேன்
உன்னதைவிடஉயர்ச்சி
என்காதல்என்கின்றாய்!

ஏற்றுக்கொள்கின்றேன்
அன்பைபெருக்கி - உன்
உரிமையை - நீ
எடுத்துக்கொள்கின்றாய்!

உன்உணர்வைஏற்றுக்கொள்கின்றேன்
வாஉல்லாசவானில் -நம்
உன்னதகாதலைசுவாசிப்போம்!

தேவதை வந்தால்(ள்)

Image
இனியதொருமாலைப்பொழுதுசோலைகள்நிறைந்தபிரபஞ்சம்சில்லிடும்வாடைகாற்றைசுவாசித்தும்உடல்மீதானஅதன்வருடலைவாங்கிக்கொண்டும்களைந்ததலைகோதிஉடலைஇருகைகளாலும்கட்டிக்கொண்டுகாலாறநடைபயின்றேன். மௌனத்தின்அர்த்தத்தைஅசைப்போட்டுக்கொண்டேமுன்நோக்கிச்செல்லமூச்சுமுட்டியதுமுடியாமல்எட்டியது.

இயற்கைஎத்தனைபிரமிப்புக்கள்சுமந்தது. ஆச்சரியம்அடங்கவில்லை. ஒன்றன்பின்ஒன்றாகஒவ்வொன்றும்புதிதாக.... இந்ததேசத்தின்பெயர்தான்என்ன? எங்கிருந்துவந்ததுபுதிதாய்எனஎனக்குள்ளேயேகேள்விகள்என்னையேகுடைந்துஎடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும்மெய்சிலிர்க்கவைத்ததுஅழகியபிரபஞ்சம்.... எங்கிருக்கின்றோம்எங்குசெல்கின்றோம்என்பதைஉணராமலேயேஉலாசென்றேன்.
நீண்ட தூரம்நிலவின்வழிகாட்டலோடேமனதின்அமைதியைசூடிக்க்கொண்டேமுன்னகர்ந்தேன்.... வழியேதிடீரெனகண்ணைபறிப்பதான்ஒருஒளிபிளம்புஜொலித்ததுஅதற்குள்ளிருந்துபிரபஞ்சத்தின்மொத்தஅழகையும்அள்ளிப்பருகியஅழகின்உருவாகஆம்ஒருதேவதைஅவள்ஒருதேவதை. கதைகளில்மட்டுமேதேவதைகளைபற்றிஅறிந்திருந்தஎனக்குகண்முன்னால்காணக்கிடைத்ததும்அத்தனைஆனந்தம்குளிரைஅள்ளிவீசியபொழுதும்எனக்குவியர்த்துகொட்டியது. தேவதைகையைநீட்டிஎன்னைதீண்டவும்செய்தாள்நான்சிலையானேன்அவளுள்சிறையானேன்.

தேவதை …

உணர்வுள்ள தமிழன்

வீரம்பேசிநிற்போம்
பிறர்வீழவழிசொல்லமாட்டோம்

தீயஎண்ணங்கள்புதைப்போம்
தீர்க்கமாய்மார்க்கம்காப்போம்

ஏழைஎன்றெண்ணமாட்டோம்
அவர்யாவரும்எம்சொந்தம்என்போம்

சாதிமதம்பார்க்கமாட்டோம்
ஓரினம்ஓர்மக்கள்ஆவோம்
உம்உதிரத்தைஉணவாக்க
மாட்டோம் - உண்மை
உடலுக்குள்உயிராகஇருப்போம்

சுரண்டலில்சுகம்காணமாட்டோம்
உழைத்தேஉயர்ந்துநிற்போம்

தமிழையும்தாயையும்காப்போம்
காத்திடகரம்கோர்த்துநிற்போம்

எறும்பின்குணத்தோடேவருவோம்
யானையின்பலம்தாங்கிநிற்போம்
நாங்கள்தமிழேஉயிரென்றுவாழ்வோம்

அன்பே என் அன்பே

Image
என்சுவாசநரம்புகளை - உன்
இசைகொண்டுமீட்டுகிறாய்
இளம்நெஞ்சின்துடிப்புகளை
ஸ்பரிசித்துஉயிர்தந்தாய்!
இதயத்தின்அறைகளிலே
உன்காதலைநிரப்புகிறாய்
இனியவள்கரங்களிலேஎன்
இதயத்தைசுழற்றுகிறாள்!
அந்தநாள்நினைவுகள்
அகத்தினில்அடியிலே
இந்தநாள்இன்பங்கள்
இன்னுமேமுடியலே!
என்னவோஎன்னவோ
எனக்குள்ளேஎன்னவோ
என்னவள்தாங்கிய
இனிமைதான்அன்பிலே!

உண்மையாய்உறவுகள்
உணர்விலேமனதிலே
மென்மை

இன்றைய போக்கு

Image
தாயைஇழந்துஎந்தையைஇழந்து
தாரத்தையும்சேயையும்
சேர்த்திழந்து - தவிக்கும்
தன்னையும்தன்இனத்தின்
நிலையையும்கண்டு
சினங்கொண்டஇளைஞன்
உன்னிடம்நல்லதுகேட்கவில்லை
நாசம்செய்யாதிரு“ நாய்நாடே”
என்றான்உரக்க

இவன்குரல்கேட்ட
நாய்கள்குரைக்கத்
தொடங்கினகொடூரமாக....

அவற்றுள்ஒருநாய்
பேசவும்செய்தது

தாய்ஸ்தானத்தை
எமக்களித்ததையிட்டு
மகிழ்வுறமுடியவில்லை
உன்மனிதஇனத்தின்
அழுக்குஎண்ணங்கள்
இந்நாட்டைகுப்பைகளாக
சூழ்ந்துள்ளதனால்!

யார் இந்த பதிவர்???

Image
அவரவர்களுக்கென்று தனிப்பட்ட விருப்பு, வெறுப்புகள், விஷேட தன்மைகள்காணப்படும். ஒருகுறித்தநபருடையபோக்குஏனையவர்களுடையதோடுஎத்தனைவீதம்பொருந்துமெனகணக்கிட்டுபார்த்தால் மிகக் குறைந்தளவாகவே காணப்படும். என்னடா தலைப்புக்கும் கருத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லையே என யோசிக்கின்றீர்களா? தொடர்பு இருக்கு......கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பாக சக வலைப்பதிவர் ஒருவரை சந்திக்கும் சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அப்போது அவரோடு கலந்துரையாடியதில் அவரை பற்றிய சில தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. அவர் சார்ந்த தகவல்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளப் போகின்றேன். அத்தோடு உங்களுக்கும் ஒரு வேலை இருக்குங்க. யார் இந்த பதிவர்னு சரியாக கண்டு பிடித்துவிடுவீர்களானால் உங்களை இந்த பதிவர் ஸ்பெஷலோட விருந்தாளியாக அறிமுகப்படுத்துவோம்.
எப்போதும்சிரித்துக்கொண்டும்ஏனையவர்களைசிரிக்கவைத்துக்கொண்டும்இருக்கும்இவரைபற்றிநீங்களும்கண்டிப்பாதெரிந்துகொள்ளனும். இவரை பற்றி சொல்ல வேண்டுமென்றால் இவர் ஒரு சிறந்த வலைப்பதிவர். அனேகமான பதிவுகள் இட்டுள்ளார். என்னவோ தெரியவில்லை நடிகைகளுக்கும் இவருக்கும் நிறைய தொடர்பிருக்கு. நடிகைகளைப் பற்றி எழுதவில்லை என்…