சித்திரம் பேசுதடி
Picture is a poem with out words

Comments

AGASIYAM said…
முகத்திரை கிழிக்கிறோம்.
இதை வாசியுங்கோ.
http://agasiyam.blogspot.com/2010/06/blog-post.html
நல்ல படைப்பு

Popular posts from this blog

இறுதிச்சடங்கு

உறவுகள்!

ஹைக்கூ கவிதைகள்