தொங்கு கயிறு

சிலுவைகளை சுமப்பதற்காகவே
சிறைபிடிக்கப்பட்ட சிட்டுக்குருவி நான் - ஏனோ
தூரத்திலிருந்து வேடிக்கைப் பார்த்தே
பழக்கப்பட்ட சுற்றங்கள் சூழ

 நின்றாலும் நடந்தாலும் 
சொல் ஈட்டி கொண்டே குத்திக் கிழிக்கும்
சொந்தங்கள் 

தினம் நூறு கதை கூறி
பார்வை வீச்சாலே சுட்டெறிக்கும் 
பந்தங்கள்

பழக்கப்படுத்திக் கொள்வதையை
வழக்கப்படுத்தச் சொல்லும்
ஈன்றோர்கள்

தூரிகை மிஞ்சிய வர்ணமாய்
அலட்சியமாய் பார்க்கும்
உடன்பிறப்புக்கள்

ஒதுக்கப்பட்ட மலர்போல
உதாசீனமாகவே உரசிப்பார்க்கும்
முதலாளி வர்க்கம்

உதாரணம் காட்டியே
ஏலனம் செய்யும் 
உதவும் கரங்கள்

இப்படியான
சிலுவைகளை சுமப்பதற்காகவே
சிறைபிடிக்கப்பட்ட சிட்டுக்குருவி நான் - ஏனோ
தூரத்திலிருந்து வேடிக்கைப் பார்த்தே
பழக்கப்பட்ட சுற்றங்கள் சூழ

Comments

Popular posts from this blog

இறுதிச்சடங்கு

உறவுகள்!

ஹைக்கூ கவிதைகள்