51. காதல்

விழி அசைவில்
கதைப் பேசும்
விந்தை செய்தது
காதல்!

பேசப்பேச
பேசத் தூண்டும்,
பார்க்கப் பார்க்கப்
பார்க்கத் தூண்டும்,
பேசி விட்டால்
பார்க்கத் தூண்டும்,
பார்த்து விட்டால்
பேசத் தூண்டும்,
மாயம் செய்தது
காதல்!

எனக்கான நேரத்தையும்
உனக்காய் தொலைக்கச் செய்யும்
உலகத்தின் அன்பினையும்
உன் மீதே செய்யத் தூண்டும்
வினோதமானது
காதல்!

இன்று காதல் இன்றேன்
சாதல் என்று
எனை ஆக்கிவிட்டதும்
உன் காதல்!

காதல் காதலாகவே
காலம் உள்ளவரை
காதலர்கள் தான்
காமர்களாகி
காதலை கொச்சை செய்கின்றனர்!

Comments

Popular posts from this blog

ஹைக்கூ கவிதைகள்

இறுதிச்சடங்கு

சிந்து பைரவி