50. தடுமாற்றம்

என் வெற்றிப்
படிக்கட்டின்
ஒவ்வொரு ஏற்றத்திற்கும்
ஊக்கி நீ தான்!

என் உலகம்
இருளால் மட்டும்
சூழ்ந்துக்கொண்டது - நீ
எனை நீங்கிய
நாள் முதலாய்!

நீ அருகில் இருந்த போது
அறிந்து கொள்ள
முடியாதவற்றை அலசி
ஆராய்கின்றேன் - உன்
சுவடுகளாவது
எனைத்தொட்டிக்
கொண்டிருக்க வேண்டி!

இளமை இவள்
இசை மீட்ட வந்த
இனிய இசை நீ - இன்று
உன் இசையோடு இவள்
ஸ்ருதி சேரவில்லை என
சொர்க்கம் சென்றதேனோ?

Comments

Popular posts from this blog

இறுதிச்சடங்கு

உறவுகள்!

ஹைக்கூ கவிதைகள்