01 காதல்...!

காதல்...!
இரு கண்கள் சந்தித்ததனாலான
இதய பரிமாற்றம்... - இது
உணர்வுகளின் சங்கமம்

Comments

Popular posts from this blog

இறுதிச்சடங்கு

உறவுகள்!

ஹைக்கூ கவிதைகள்