12. வினா?

புரிதலினாலான
பிரிதலும் காதலோ...?

Comments

Popular posts from this blog

இறுதிச்சடங்கு

உறவுகள்!

ஹைக்கூ கவிதைகள்