12. வினா?

புரிதலினாலான
பிரிதலும் காதலோ...?

Comments

Popular posts from this blog

ஹைக்கூ கவிதைகள்

இறுதிச்சடங்கு

சிந்து பைரவி