10. வாழ்வு

இருந்தாலும் உனக்காய்
இருக்கின்றேன்
இறந்தாலும் - உன்
நினைவுகளோடே இறந்து போவேன்!

Comments

Popular posts from this blog

இறுதிச்சடங்கு

உறவுகள்!

ஹைக்கூ கவிதைகள்